In memoriam

МИХАЙЛО КОВАЧ

ДЮРА ПАПГАРГАЇ

ЛЮБОМИР РАМАЧ

ИРИНА ДАВОСИР– МАТАНОВИЧ

СИМЕОН ХРОМИШ

ДЮРА ГРУБЕНЯ

ДЮРА ПАПУҐА

о. СТЕФАН ПІТКА

МИКОЛА КИНДЗЕР

СВЯТОСЛАВ НАДЬ

ДР ЯНКО САБАДОШ

О. ДР РОМАН МИЗЬ

МИРОН ЖИРОШ

ДР ПАВЛО ЧУЧКА

ДЮРА ПАПУҐА
(1940–2003)

Дня 21. марца 2003. року, у Новим Садзе, у 63. року живота нєсподзивано умар Дюра Папуґа.
Дюра Папуґа народзени 20. априла 1940. року у Руским Керестуре, дзе закончел и основну школу. Ґимназию закончел у Вербаше, а Електротехнїчни факултет у Любляни. Маґистровал у ЗАД, у Нюарку, держава Ню Джерси. Робел у Цукровнї у Вербаше, “Аґроиндустриї”, на Машинским факултету и “Аґрокопе” у Новим Садзе, Цукровнї у Жаблю и “Нафтаґазу” у Новим Садзе. Од 1992. року робел у своєй приватней фирми “Пап-инґ”.
Дюра Папуґа бул щири приятель, добри орґанизатор и чловек котри просто крачал по животней драги котру себе вибрал, нє вагал ше и нїґда нє скруцовал з нєй анї налїво, анї направо. Прето мал вельо приятельох медзи шицкима людзми добрей дзеки и отвореного шерца.
Попри тим же бул добри орґанизатор, Дюра Папуґа уложел и свой власни пенєж до ушорйованя сали у новосадским РКПД, у котрим як предсидатель Новосадскей секциї Союзу Руснацох и Українцох Сербиї и Чарней Гори уведол праксу и обичай сходзеня каждого остатнього вовторку у мешацу же би ше дожило дацо красне – же би ше чуло хасновити преподаваня, нашу красну писню, мацеринску бешеду... Дюра Папуґа бул єден зоз тих цо финансовал и нашо Спортски бависка “Яша Баков”. Як предсидатель Секциї привреднїкох Союзу зберал наших дїловних людзох и помагал им най преширя свою дїялносц, най ше повяжу зоз такима у України. Як подпредсидатель Союзу Руснацох и Українцох Сербиї и Чарней Гори успишнє заменьовал предсидателя.
Дюра Папуґа бул свидоми же у нашей заєднїци треба твориц лоби технїчней интелиґенциї и дїловних людзох. Себе давал у тим напряме. На початку у Союзу, а вец тото жадал и у Националним совиту Руснацох. У Националним совиту го уважовали як єдного з найконструктивнєйших членох. Нєпостредно пред шмерц Совиту бул вибрани за секретара Совиту. Длугорочне искуство у привреди, робота з людзми, очигляднє же го научели ствари видзиц таки яки су, а нє яки би ми любели же би були. Знал преценїц и оценїц, а знал и винайсц ришенє и то вше на якишик иншаки способ як то други робя. Праве тоти схопносци го видвойовали и творели му авторитет.
Зоз своїм дїлом Дюра Папуґа будзе записани медзи нашима людзми котри означели свой час и записали ше з велькима буквами до историї свойого народу.
Поховани є 24. марца 2003. року на Новим теметове у Новим Садзе.

 

 

 

 

 

 

 


Get free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com