Украјинске бајке на украјинском и српском језику

избор Милена Ивановић, илустрације Михаило Писањук, Нови Сад 2007, 174 стр.

Тања Гаев

Књига „Украјинске бајке на украјинском и српском језику” (избор Милена Ивановић, илустрације Михаило Писањук), објављена је 2007. године у Новом Саду захваљујући свесрдном залагању Савеза Русина и Украјинаца Србије и финансијској помоћи Министарства за спољне послове Украјине. Ова књига је уједно прва и једина збирка украјинских бајки у оригиналу на украјинском језику и паралелном преводу на српски језик. (Постоји и српски превод „Украјинских народних бајки“ професора Богдана Терзића из 1988. године у оквиру едиције „Бајке света“). „Украјинске бајке на српском и украјинском језику“, од којих ниједна није објављена у издању из 1988. године, превели су студенти Групе за украјински језик и књижевност Одсека за славистику Филолошког факултета у Београда у оквиру преводилачке радионице која на наведеном факултету постоји од 2002. године када је Група за украјински језик и књижевност уписала своје прве студенте.
Основни циљ објављивања књиге „Украјинске бајке на украјинском и српском језику” је да исту користе како изворни носиоци украјинског језика, тако и сви они који уче и проучавају украјински језик и књижевност, намењена је свим узрастима, свим образовним профилима, лаицима, али и за универзитетске потребе, представља сажетак знања на тему најстаријег жанра украјинског усменог фолклора (за шта је одличан водич предговор), помаже у решавању недоумица приликом превода са украјинског језика реалија које не постоје у српском језику или које се не могу буквално превести на српски језик. Сјајне илустрације које изузетно успешно прате фабулу сваке бајке и омогућавају чак и онима који не умеју да читају или не разумеју ни украјински ни спрски језик да на основу слика испричају своју сопствену причу.
Нарочита пажња у овој књизи посвећена је једном од најважнијих задатака фолклора - детаљном изучавању становишта народа, уметнички исказаном у бајци. У основи приповедања бајке налази се вековима стварана народна представа о томе, шта у животу представља правду, а шта неправду. Било који читалац или слушалац, препуштајући се чарима бајке осећа дубоку животну и уметничку правду бајке.
Свет бајке је бескрајно разнолик. Бајка кроз уметнички вредне ликове изражава најбоље квалитете народа и самим тим развија те квалитете код оних који воле да слушају или да читају бајку. Она и данас одушевљава уметничком вредношћу својих ликова, богатством измишљотина и неисцрпношћу фантазије.
Књига обухвата предговор, украјинске бајке на украјинском језику и њихов превод на српском језику – све у правој мери пропраћено илустрацијама на којима преовладава плава и жута боја – боје украјинске заставе и грба.
Садржај књиге обухвата пет целина које прате поделу украјинских бајки на врсте. Прву целину чине магијско-фантастичне бајке којима се често придаје основно место. Чаробне бајке чине 30% од читавог репертоара украјинских бајки. У њима се срећемо са натприродним противницима, натприродним или зачараним, мужем или женом, или другим мушкарцима, натприродним задацима, натприродним помоћником, натприродним предметима, натприродном снагом или знањима, другим натприродним моментима - натприродни пород, девојка без руку, златна деца, итд: «Чарівне горнятко» - «Чаробно лонче», «Молодильна вода» - «Чудотворна вода», «Як дівоче кохання врятувало заклятого королевича-машкару» - «Како је девојачка љубав спасила уклетог краљевића-Маску», «Літучий корабель» - «Летећи брод», «Про леґеня, що повернув людям сонџе, місяць і зорі» - «О момку који је људима вратио сунце, месец и звезде».
Другу целину чине бајке легендарног карактера, где се појављује Бог, свеци, ђаволи. Овде спадају мотиви као што су натприродни сведоци злочина: чудесна фрула, кости које певају, итд.: „Явдоха-святоха“ - «Јевдохија-светица»; «Як жінка не хотіла прясти» - «Како жена није хтела да преде»; «Калинова сопілка» - «Фрула од калине», «Про злидні» - «О беди».
Трећу целину чине бајке-новеле или бајке о свакодневном животу које чине 60% читавог репертоара бајки. Реалистична бајка о свакодневном животу је најпопуларнија врста бајке у народу. У новелистичкој бајци велики и свестран одраз налазе свакодневица и рад сељака. Овим бајкама је увек својствена изузетна досетљивост, захваљујући чему су се оне користиле у лепој књижевности. Најчешћи мотиви ових бајки су просидба принцезе, девојка се удаје за царевића, верност и невиност, поуке злим женама, мудри момци и девојке, бајке о судбини, спретни зликовци и разбојници: «Як солдат царя обдурив» - „Како је војник цара надмудрио“, „Милосердна“ пані“ - „Милосрдна“ госпођа“, „Піп і його слуга“ - „Поп и његов слуга“, „Біда ненароком“ - „Случајна несрећа“, „Соломонів суд“ - „Соломонов суд“, „Як Іван царя обдурив» - „Како је Иван цара надмудрио“, „Мудра дівчина“ - „Мудра девојка“.
Четврту целину чине бајке о глупом ђаволу или диву: «Баба і чорт» - «Баба и ђаво», «Гайгай» - «Авај».
Пету целину чине бајке о животињама које чине 10% од читавог репертоара украјинских бајки. У њима су јунаци шумске животиње, шумске и домаће, човек и шумске животиње, саме домаће животиње, птице, рибе, друге животиње: «Про Івана багатого» - „О Ивану Богатоме“, „Поради соловейка“ - „Славујеви савети“, „Бідний вовк“ - „Бедни вук“, „Як вовк забажав козенят“ - „Како се вук пожелео јарића“, „Вовк, собака та кіт“ - „Вук, пас и мачак“.
Све ове целине-врсте се као и све у природи тесно међусобно преплићу: предност неког мотива даје место одређеној групи бајки у еволуцији ове приче.
На крају овог кратког прегледа садржаја књиге „Украјинске бајке на украјинском и српском језику” морамо приметити да одабрани примери врста бајки, њихови наслови и фабула у потпуности одговарају њеној концепцији, чији је циљ да прикаже украјинске бајке у свом изворном оригиналу и њихов књижевни превод на српском језику. Свима онима који се интересују за украјински фолклор и посебно бајку, као најстарији жанр усменог фолклора, топло препоручујемо ову књигу, у којој ће наћи много занимљивих садржаја, илустрације ван сваке конкуренције и веома успешан превод који остаје доследан оригиналу, али не заборавља ни услове настанка српске народне приповетке и околности које она описује.

 Get free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com