Фоно запис зоз сновательней схадзки Союзу

часц 1
часц 2
часц 3
часц 4

 

АКТУАЛНЕ:

ЗБИРКА ПРЕВЕДЕНИХ, ДО САДА НЕОБЈАВЉЕНИХ ДОКУМЕНАТА И ТЕКСТОВА ИЗ ИСТОРИЈЕ УКРАЈИНЕ

Номерні знаки I LOVE LEMKOS чи 27 Лемківська ватра у Канаді

Вісник СФУЛО

Прилоги наших членох и сотруднїкох

На здогадованє

Линки/Вязи

Світова Федерація українських лемківських об’єднань


 

Zjednoczenie Łemków
Об’єднання лемків


Організація Оборони Лемківщини в Америці (ООЛ)


Об'єднання Лемків Канади (ОЛК)


 

lemko.org
Walter Maksimovich


 

Kанадське Oб’єднання Українців Kолишньої Юґославії (KOУKЮ)
ВЛАДИМИР ХРОМИШ,
здогадованє

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова кнїжка Дюри Латяка

Тих дньох вишла нова кнїжка доаєна нашей литератури Дюри Латяка «Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске Народне Просвитне Дружтво 1919-1941. рок».

На 160 бокох приказани живот Руснацох, на єдним месце спатрена їх история, образованє, ґаздованє, як и вязи зоз старим краєм одкаль приселєли. Тиж так кнїжка дава можлївосц упознац найпознатших Русинох у тим периодзе хтори облапя од 1919. по  1941. рок. То кнїжка о живоце, напредованю и преживйованю єдного малого народу по чишлє, алє велького по духу, моралу и националней свидомосци, хтори отаргнути од своєй матки и руцени даскельо стотки километри далєй зоз Карпатох до Панонского реґиону, дзе потераз преживює вецей як 275 роки.

Фотоґрафиї хтори илуструю кнїжку зоз архиви автора, Заводу за културу войводянских Руснацох и Вероники Вуячич. Друкованє кнїжки оможлївене зоз финансийну помоцу Верховней Ради України прейґ Амбасади України у Сербиї. Кнїжку видал Союз Руснацох Українцох Сербиї.

У наступним периодзе ше обчекую промоциї кнїжки по наших местох, а перша будзе у децембру у Дюрдьове.

В. Паплацко


 

Госци з Европи у Дюрдьове


Под час означованя 130-рочнїци од приселєня Українцох на простори бувшей Югославиї хтора отримана 11. и 12. новембра у Новим Садзе, Дюрдьов нащивели нєкаждодньово госци, хтори сцели видзиц як випатра тот валал у Бачкей у хторим жию Руснаци. Були то два делеґациї: єдна Дюрдьов нащивела пияток, 11. новембра, у пополадньових годзинох, а у нєй ше находзели Боґдан Райчинец, предсидатель Европского Конґресу Українцох зоз Праги (Ческа Република) и Виктор Бандурчин, секретар ЕКУ хтори пришол зоз Прешова (Република Словацка), а домашнї им були члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї на чолє зоз Боґданом Виславским и його супругу Леону Виславски.

Госци у Дюрдьове нащивели будинок старей Рускей школи, грекокатолїцку церкву и центер валалу, дзе ше находза просториї КУД «Тарас Шевченко». Найдлужей ше затримали у музейней збирки здруженя женох «Олория», медзи експонатами зоз живота у прешлосци наших людзох, хтори вони хасновали у каждодньовим живоце и зачудовани зоз їх випатрунком прекоментаровали: «Исте як и у нас».

Внєдзелю после обиходу городу Нового Саду и Сримских Карловцох збирку нащивели и тройо млади зоз нєвладовей орґанизациї «Українски центер за безпеку и сотруднїцтво» зоз Києву, а були то: Дмитро Змаїло, Серґей Кузан и Олеся Горянова, хтори були одушевени зоз назберанима експонатами у єдним валалє и чудовали ше як мала гарсточка Руснацох, вецей як 275 роки обстава, одтаргнута од своєй матки, а зачувала свой национални идентитет, язик, звичаї и традицию. З тей нагоди вельо чули цо потераз нє знали о Руснацох и Українцох хтори тераз жию у Сербиї, а приселєли ше зоз Карпатох до Панонскей ровнїни и Босни под час Австро-Угорскей.

Треба дац припознанє женом зоз здруженя «Олория» же шицко тото зазберали и очували, та госцом маю цо указац и нєшка.

В. Паплацко

 


 

У Новим Садзе отримане зашеданє Европского Конґреса Українцох

Всоботу, 13. новембра у городским дворцу Едьшеґ у Новим Садзе, отримане зашеданє Европского Конґресу Українцох з нагоди 130. рочнїци приселеня Українцох на простори дакедишнєй Югославиї.
Зоз зашеданьом предшедовал його предсидатель Боґдан Райчинец зоз Праги (Ческа Република), а у тим му помагали подпредсидатель ЕКУ Мирослав Гочак зоз Нового Саду и секретар Виктор Бандурчин зоз Словацкей.
Робота Конґресу облапяла вецей теми як цо то розвой ЕКУ и українских здруженьох по Европи, ширше бешедоване и о Українцох у жемох дакедишнєй Югославиї, їх здобуткох, проблемох и перспективох.
На зашеданю, хторе ше одвивало комбиновано, пре епидемийску ситуацию, єдни виступали наживо у сали, а други були уключовани онлайн зоз жемох дзе жию.
У першей часци зашеданя наступел и предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски. Вон винєсол ситуацию Руснацох и Українцох у Сербиї и з якима проблемами ше вони стретаю. Вихасновал нагоду поволац представительох шицких орґанизацийох хтори участвовали у роботи Конґресу же би идуцого лєта пришли до Сербиї до Нового Саду на Шветови Конґрес Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох, хтори з тей нагоди будзе и виберанкови пре нєсподзивану шмерц предсидательки Ярослави Галик.
У сали Едьшеґу на зашеданю були присутни и Леона Виславски, Йоаким Грубеня, Велимир Паплацко, Иван Канюх, Славко Микитишин, Филип Пронек и Наташа Петрович.
Медзи визначнима госцами зоз иножемства бул и народни посланїк Верховней ради України Иґор Хуз, як и члени Українского центру безпечносци и сотруднїцтва зоз Києва Олеся Горяйнова, Дмитро Жмайло и Серґей Кузан.
Окреме интересантни онлайн викладаня були о. Михайла Ляховича зоз Канади и Славка Бурди зоз Хорватскей. Вони опсяжно бешедовали о Руснацох хтори вельо помагали по приселєню Українцом на просторох бувшей Югославиї, а було слова и о снованю заєднїцкей орґанизациї Руснацох и Українцох Союзу 1990. року у Новим Садзе. Руснаци вельо помогли очуваню українского идентитету тим хтори медзи остатнїма присельовали зоз Аустро-Угорскей на простори бувшей Югославиї. У историї наймоцнєйши кохезиони фактор медзи Руснацами и Українцами була грекокатолїцка церква, єй священїки и владикове, хтори найзаслужнєйши за обставанє тих двох меншинох найстаршей дияспори.
На Конґресу учествовали представителє вецей як 20 жемох зоз Европи и швета.
Орґанизаторе того Конґресу Европски Конґрес Українцох и Дружтво за українски язик, литературу и културу „Просвита” зоз Нового Саду.

В. Паплацко


 

Нове число «Гласу Союзу» после трох рокох

Тих дньох вишло нове трочисло «Гласу» Союзу Руснацох Українцох Сербиї. Число 22-24 приноши прилоги о означованю 30 рокох иснованя Союзу и одкриваню памятнїка українскому поетови и малярови Тарасови Шевченкови у Новим Садзе. Ту и прилог о означованю Дня нєзависносци України у Новим Садзе, здогадованє на одкриванє реновираного памятнїка Петрови Кузмякови на теметове у Руским Керестуре, звит о роботи Союзу за прешли рок, як и план роботи за тот рок.

Кед слово о прилогох наших сотруднїкох, нове число приноши статю Олега Петрука зоз Львова о др Гавриїлови Костельникови. Ту и поезия Тараса Шевченка и Лесї Українки чийо стихи прешпивал Михал Рамач.

Др Янко Рамач обявює статю з нагоди 150-рочнїци народзення и 95-рочнїци шмерци Володимира Гнатюка. Дюра Латяк з нагоди 85-рочнїци од народзеня академика Миколи Мушинки написал статю о велькому приятельови бачванско-сримских Руснацох.
У новим чишлє и интервю зоз академиком Юлияном Тамашом хтори водзела Олена Планчак-Сакач, а ту и пренєшени интервю з Михалом Рамачом котри вишол по италиянски у Риєки.

Приказ двох томох вибраних творох патриярха литератури Руснацох Сербиї Дюри Латяка подписує академик Микола Мушинка.

Микола Шанта дал приказ кнїжки прешпивох Михала Рамача «Перли шветовей поезиї», а кнїжку прози Янка Сабадоша «Розваляни салаш» приказал Михал Рамач.
Андрий Любка зоз України дал приказ кнїжки Миколи Шанти хтора обявена на українским язику того року у Львове.

Ту и звичайна рубрика «Гласу» In memoriam у хторей здогодуєме на членох Союзу инжинєра Петра Хому и професора Ивана Папа. Приношиме и здогадованє на Ярославу Галик, предсидательку Шветовей федерациї українских лемковских здруженьох котра нас тиж нєсподзивано напущела того року.

«Глас Союзу» вишол у новей ґрафичней форми зоз колор фотоґрафиями, як и надалєй будзе виходзиц, а мож го достац у Союзу Руснацох Українцох Сербиї.
Тото число пририхтали Микола М. Цап и Велимир Паплацко.

В. Паплацко


 

Означени 30 роки иснованя Союзу


Округли стол з нагоди 30-рочнїци од снованя Союзу Руснацох Українцох Сербиї и пригодна програма з тей нагоди отримани 11. септембра 2021. року у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

Скорей снованя Союзу тедишнєй Югославиї, вельо роки пред тим уж бул основани Союз Русинох и Українцох Горватскей. На округлим столє о снованю Союзу, инициятивох и дружтвеним контексту хтори му предходзели, як и о найзначнєйших резултатох 30-рочней роботи бешедовали перши предсидатель Союзу, академик Юлиян Тамаш, и професор др Янко Рамач. О условийох и предлуженю традициї РНПД, чий нашлїднїк остал Союз бешедовал публициста Дюра Латяк. Микола М. Цап, редактор часописа „Шветлосц” бешедовал о сторочнїци виходзеня Руского календара. Актуални предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски бешедовал о актуалней ситуациї у чаше кед вон його предсидатель.

Модератор округлого столу бул Велимир Паплацко, подпредсидатель Союзу.

Рочнїцу Союзу Руснацох Українцох Сербиї учаснїком сходу винчовали госци зоз русинско-українских орґанизацийох зоз жеми и иножемства, зоз Словацкей Михал Иванцо зоз Снїни, хтори у своєй бешеди визначел добре сотруднїцтво двох Союзох. Тиж так гварел же културни вязи медзи двома орґанизациями зоз часом постали вельо интензивнєйши як скорей. Януш Землински зоз Польскей тиж бешедовал о вязох медзи Обєднаньом Лемкох зоз Ґорлицох, алє и вше интезивнєйших вязох, окреме младих зоз тих орґанизацийох кед слово о културних збуваньох. Сход привитал и предсидатель КУД „Калина” зоз Индїї Петро Закамарок, хтори попри визначованя доброго сотруднїцтва зоз Союзом одшпивал и даскельо українски и сербски писнї.

Присутним на сходу ше обрацел и предсидатель КУД „Иван Сенюк” зоз Кули Филип Пронек, констатуюци же одношеня медзи двома орґанизациями по тераз були добри, а тото мож пожадац и за наступни период. Наздавам ше, гварел Пронек, же ше вони буду ище интезивнєйше розвивац. После бешеди одрецитовал стихи на українским язику за лєпше ютре. После бешедох присутним, наш познати поета Яким Чапко зоз Дюрдьова пречитал єдну писню зоз своєй найновшей кнїжки поезиї.

Попри спомнутих госцох були и Таня Иванцо и Йосип Маленкий зоз Снїни. Нащивителє мали нагоду опатриц часц вистави старих фотоґрафийох зоз живота Руснацох хтори у рамикох проєкту „Драги толеранциї Шайкашскей”, а хтору пририхтали жени зоз здруженя „Олория” зоз Дюрдьова на чолє зоз Леону Виславски.

После урядовей програми у РКЦ отримани коктел за учашнїкох и госцох.
Надпомнїме же Союз Руснацох Українцох Сербиї основани 12. мая 1990. року у Новим Садзе у Роботнїцким доме, теди под назву Союз Руснацох и Українцох Югославиї.
Означованє 30-рочнїци требало буц прешлого року, алє пре пандемию воно преложене за тот рок. Средства за означованє тей рочнїци дали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Национални совит Руснацох и Город Нови Сад.

После тей програми, госци зоз Словацкей, Польскей и Израїлу, 12. септембра мали интересантни вилєт на ладї по Дунаю у орґанизациї Союзу и госца зоз Израїлу Душана Михалека.

Госци зоз Польскей и Словацкей дзень потим нащивели Шид и Бикич Дол.

В. Паплацко

ПОЗИВНИЦА - ПОВОЛАНКА - ЗАПРОШЕННЯ

 

            Овим  Вас  позивама  на  свечаност  поводом 30.  годишњице оснивања  Савеза  Русина Украјинаца  Србије . Свечаност  ће  се  одржати  у  просторијама Русинског културног центра у Новом  Саду , улица  Јована  Суботића  8 , дана  11.  септембра 2021.  године  са  почетком  у  19.  часова.

            Том  приликом  одржаће  се  Округли  сто  у  вези  оснивања  Савеза . Предавање  ће  одржати  академик  Јулијан   Тамаш , др.  Јанко  Рамач , професор  Никола  Цап , новинар  Ђура  Лаћак  и  други.

            На  свечаности  ће  узети  учешће  и  КУД  "Калина" из  Инђије, песници  Јаким  Чапко , Марија  Сегеди  и  други.

            Присутне  ће  бити  делегације  из  Словачке , Пољске  и  Израела.

            Са  поштовањем !

                                                                         ПРЕДСЕДНИК  САВЕЗА :

дипл. правник  Богдан  Виславски


Отримани "Днї толеранциї Шайкашскей"

                У  организациї  Здруженя  женох  "Олория"  з  Дюрдоьва   10.  септембра  2021.  року  отримана  манифестация  "Днї толеранциї   Шайкашскей".  Здруженє  женох  основане  2010.  року , та  манифестация  организована  з  нагоди  дзешец  роки  иснованя. Програма  отримана  у  просторийох   Месней  заєднїци  у  Дюрдьове.

                Саме  Здруженє  мало  по  тераз  велї  акциї , орґанизовало  поставянє  вецей  драмских  представох , виставох  ручних роботох  женох , вистави  старих  фотоґрафийох итд.  Члени   Здруженая  виступали  и   на  лемковских  фестивалох  у  Перечину  и  Зимней  води  у  України , и  примало  иножемних  госцох  з  Польскей , Словацкей,  Израилу и  України.

                На  самей програми  участвовали  шпивацка  група  " Василис"  з  Дюрдьова,  з  даскелїма  сербскима  и  рускима  писнями . Поети  Яким  Чапко  и  Мария  Сеґеди  з  Дюрдьова   представели  свойо  твори  на  руским  язику, а  Верица  Варґа  зоз  Локу  рецитовала    даскельо  свойо  твори  на  сербским  язику. На  програми  бул  присутни  и  хор  "Пасторала" зоз  Жабелю , з  котрим  Здруженє  порядно  сотрудзує. Виступела  и  Лїла  Цвиянович – Колбас зоз  свою  гумористичну  програму  на  сербским  язику.

                Предсидателька  Здруженя  Леона  Виславски  виложела  стари  фотографиї  котри висликовани  од  1900.  по  1957.  рок, а  на  котрих  приказани  обичаї , каждодньови  живот  и  облєчива  у  Войводини.

                На  манифестациї  були  присутни  и  представителє  орґанизацийох  з  иножемства , и  то  зоз  Польскей , Словацкей и  Израилу. З  нїма  ше  догваряло  о  дальшим  сотруднїцтве.

                Отримованю  тей  манифестациї  помогнул Покраїнски  секретарият  за образованє  предписаная, управу  и  национални  меншини - заєднїци .

Леона  Виславски

 


У Новим Садзе означени Дзень нєзависносци України

НОВИ САД – Вовторок, 24. авґуста, у України преславени 30 роки нєзависносци тей жеми у новшим чаше. Того року означена 30. рочнїца независносци України.
Тот дзень означую гражданє України, як у тей жеми, так и у дияспори дзе вони жию. Того року Руснаци и Українци у Войводини означели тот дзень у догварки зоз Амбасаду України у Сербиї.
У акциї участвовало вельке число членох Союзу Руснацох Україцох Сербиї.
Так у Новим Садзе, 7. авґуста, коло новопоставеного памятника Тарасови Шевченкови, при новосадским универзитету, виведзени одредзени перформанс зоз українску заставу.
На подїї були присутни представнїки Амбасади України на чолє зоз амбасадором Александровичем, представителє городу Нового Саду, медзи хторима бул и писатель Александар Чотрич, представителє українскей и рускей заєднїци на чолє зоз предсидательом Наионалного совиту рускей националней меншини Бориславом Сакачом.
Були присутни и писателє и поетове, Михайло Рамач, Олена Планачак Сакач, Дюра Латяк и представитель Катедри за руски язик и литературу др Янко Рамач.
Кед слово о українскей заєднїци того дня були присутни предсидатель КУД-а "Иван Сенюк" зоз Кули, Филип Пронек и предсидатель КПД-а "Карпати" Славко Барановски, представителє дияспори и други гражданє.
То перша векша акция од часу кед того року наяр открити памятник познатому українскому поетови Тарасови Шевченкови, дарунок братского городу Нового Саду, Львова зоз України.
В.Паплацко


Активносци  Союзу  у  2021.  року

 

Пре  познату  епидемиолоґийну  ситуацию, уж  други  рок  активносц  Союзу , як  и  векшини  здруженьох  гражданох , ше  отримує  без  масовнєйших  сходзеньох , а  догварки  з  иножемнима  партнерами  ше  одвиваю  прейґ  "он-лайн" зашеданьох. Привити  и  привитна  програма  партнером , орґанизатором  фестивалох Лемкох/Русинох  того  року  послати  у видео форми . Привит  и  програма  зняти  у  КУД "Жатва" у  Коцуре , а  прешлїдзени  на  фестивали  до  Словацкей , Польскей  , України , Зєдинєних  Америцких  Державох  и  Канади. Презентациї  новодрукованих  кнїжкох  др Янка  Сабадоша "Розваляни  салаши"  и  Михала  Рамача "Перли  шветовей  поезиї"  Союз  орґанизовал  у  Новим  Садзе , а  вєдно  зоз  КУД  "Тарас  Шевченко" у  Дюрдьове.

После  паузи  од  трох  рокох ознова  будзе  друковани  билтен  Союзу  Руснацох  Українцох  Сербиї  "Глас  Союзу" .  Предходне  число видане  дзекуюци  донациї  Кабинету  Министрох  України, а  пред  трома  роками. Видаванє  тогорочного  числа допомогли  Секретарият за културу , явне  информованє  и  одношеня  з  вирскима  заєднїцами  АП  Войводини  и  Кабинет  Министрох  України.

Покраїна  Войводина того року  видвоєла  и средства за  означованє  30.  рочнїци  снованя Союзу, а Национални совит Руснацох  средства за  дїялносц  Союзу. Кабинет  Министрох 
України будзе того року финансовац , прейґа Союзу, видаванє  кнїжкох академика  Юлияна  Тамаша  "Триски  великої  души" , Дюри  Латяка  "Национальне  видродження   Русинів  Бачки , Срему , Славонії  та  Руське   народне  просвітне  товариство"   , Михала  Рамача  "Перли  шветовей  поезиї" , як  и  видаванє  у  организациї  НВП "Руске  слово"  кнїжки  за  дзеци "Карусел".

Кабинет  Министрох  України  обезпечел , прейґ  Союзу , донациї  за  РТ Войводину  за  пририхтованє  викладаньох  українского  язика , як  и за  Радио  Индїю  за  емисию  "Українськи  хвилі" . З  истого  жридла  обезбечени  средства  за  отримованє сайту  Союзу www.rusuk.org   . Предходних  рокох  Кабинет  Министрох  обезпечовал  и  дотациї  за  нашо  фестивали ( Червена  ружа , Жатва  и  Най  ше  нє  забудзе ) , алє  за  тот  рок  то  виохабене   пре  епидемиолоґийну  ситуацию.

З  оглядом  же  ше напредок , пре  способ  финансованя  по  проєктох ,  нїгда  не  зна чи  ше  добию  средства  и  яка  свота , нє  мож  виробиц  нїяки  Рочни  финансийни  план  и  Рочни  план  роботи . Прето  ше  акциї  орґанизую теди  кед  ше  од  компетентних  институцийох  одобри  кажди  поєдинєчни  проєкт,  а  у  обсягу  добитих  средствох . Иста  така  ситуация  и  у  наших  ансамблох , здруженьох  и  других  орґанизацийох.  За  потїху , достати  донациї  за  2021.  рок  досц  векши  як  цо  то  було  у  предходних  часох , а  то  будзе  вплївовац  и  на  звекшанє  активносцох  Союзу  у  тим  року.

Предсидатель  Союзу  Руснацох  Українцох  Сербиї

Боґдан  Виславски


 

Промоция кнїжкох у Дюрдьове

У реновираней Рускей школи у Дюрдьове всоботу 10. юлия орґанизована промоция двох кнїжкох хтори за друк пририхтал Михал Рамач.
Слово о кнїжкох др Янка Сабадоша «Розваляни салаш» и кнїжки о вибору пририхтовача «Перли шветовей поезиї».
Промоцию орґанизовали КУД «Тарас Шевченко» и Союз Руснацох Українцох Сербиї.
Модератор з тей нагоди бул Яким Чапко, познати дюрдьовски руски писатель и поета. Микола Шанта хтори бешедовал перше о кнїжки «Перли шветовей поезиї» за хтору гварел же є права лакотка и препоручує ю читац пред спаньом. Кнїжка хтора доприноши доброму расположеню у периодзе од Епа о Ґилґамешу по боемску поезию Мирослава Антича. О идеї за творенє такей кнїжки хтора би требала найвецей хасновац штредньошколцом и студентом, Михал Рамач гварел же остатнїх рокох вельо прекладал, медзи иншим и Библию, твори зоз язикох хтори зна. Вон з тей нагоди одрецитовал и вецей стихи хтори ше находза у тей кнїжки. Корона вирус найзаслужнєйши за виданє тей кнїжки, кед зме практично вецей як єден рок жили у рижних файтох карантину.
О другей кнїжки «Розваляни салаш» бешедовли Михал Рамач пририхтовач кнїжки, Боґдан Виславски, предсидатель Союзу, Микола Шанта, Велимир Паплацко, Миронь Сабадош, Мирко Чакан и други.
Векшина учаснїкох у дискусиї визначели же тераз окреме интересантни период у тей обласци, од кеди ше случує реституция, а хтора донєдавна була табу тема.
Мож опчековац ище вецей виданя на тоту тему у наступним периодзе прето же Руснацом досй того одберане, кед у питаню нерухомосци и капитал, а тераз ше им то з часци враца.
У наступним периодзе мож обпчековац промоцию Сабадошовей кнїжки у Руским Керестуре и Беоґрадзе.
В. Паплацко


 

САВЕЗ РУСИНА  УКРАЈИНАЦА  СРБИЈЕ
СОЮЗ  РУСНАЦОХ  УКРАЇНЦОХ  СЕРБИЇ
СОЮЗ  РУСИНІВ  УКРАЇНЦІВ  СЕРБІЇ
НОВИ  САД

 

ПОВОЛАНКА - ЗАПРОШЕННЯ

Поволуєме Вас на презентацию кнїжкох
Др ЯНКА  САБАДОША  "ЗВАЛЄНИ  САЛАШИ"  и
МИХАЙЛА  РАМАЧА  "ПЕРЛИ  ШВЕТОВЕЙ  ЛИТЕРАТУРИ"
Презентация будзе у просторийох РКПЦ Нови Сад, Улїчка Йована Суботича 8, 26.06.2021. на 19 годзин

ПОЗИВНИЦА

Позивамо  Вас  на  презентацију  књига  
Др ЈАНКА САБАДОША "СРУШЕНИ САЛАШИ" и
МИХАЈЛА РАМАЧА "БИСЕРИ СВЕТСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ"
Презентација ће бити одржана у РКПЦ Нови Сад , улица Јована Суботића 8, дана 26. 06. 2021. године са почетком у 19.00 часова.

Промоция кнїжкох у РКЦ-у у Новим Садзе


В соботу, 26. юния того року у Руским културним центре у Новим Садзе отримана промоция кнїжкох др Янка Сабадоша «Розваляни салаш» и «Перли шветовей поезиї»  хтори пририхтал за друкованє наш познати поета и писатель Михал Рамач. О кнїжки Сабадоша бешедовали єй пририхтовач Михал Рамач, Дюра Латяк, Саша Сабадош, Боґдан Виславски, Дюра Харди, Борис Варга, др Янко Рамач и Велимир Паплацко.
После длукшей павзи то була перша промоция руских виданьох после змирйованя корони.
На промоциї бул присутни и Борислав Сакач, предсидатель Националного совиту Руснацох и числена публика заинтересована за нашу прешлосц.
Др Янко Сабадош тоту кнїжку написал пейдзешатих рокох прешлого вику, а то аутобиоґрафски подиї хтори ше одноша на його фамелию. Досц було слова и о тим же прецо Янко Сабадош бул длуго у нємилосци партийних валалских лидерох. Но заш лєм и попри того, вон спада до шора вершинских югославянских интелектуалцох. Материял хтори написани зоз ґрафитним клайбасом, пренайдзени после шмерци Янка Сабадоша, хтори векшину живота преведол и робел у Беоґрадзе.
После його шмерци професорка др Людмила Попович зоз напряму українистики Филологийного факултета беоґрадского универзитета, хторому подаровани рукописи, кнїжки и часописи, чиї власнїк бул Янко Сабадош, прешлїдзела по свойому колегови др Янкови Рамачови, Михалови Рамачови хтори їх препатрел и пририхтал за друк.
Вецей кратки приповетки и два драми зоз повойнового живота у Руским Керестуре и околних местох, у каждодньовим живоце и одбераню маєтку маєтнєйшим селяном и Нємцом и Єврейом у сушедних местох описане у тим дїлу, а до нєдавно то була табу тема у нашей жеми.
И попри чешкого живота хтори го знашол др Янко Сабадош закончел Правни факултет, маґистровал и докторовал на факултету Политичних наукох у Беоґрадзе, а ментор му бул проф. др Милорад Печуйлич.
Шицки роботи хтори написал одноша ше на прешлосц Руснацох и було би добре кед би були обявени хоч тераз у чаше после шмерци др Янка Сабадоша.
Автор кнїжки «Розваляни салаш» бул єден зоз сновательох Союзу Руснацох Українцох Сербиї.
За кнїжку «Перли шветовей поезиї» хтору за друк пририхтал Михал Рамач, а у ней ше находза поетски стихи от епа о Гилгамешу по поезию Мирослава Антича, вибор окончел тиж пририхтовач.
Обидва тоти кнїжки мож купиц при представительох «Руского слова» по наших местох, а у Новим Садзе у «Руским слове» и у киоску грекокатолїцкей церкви.
Орґанизаторе промоциї були Союз Руснацох Українцох Сербиї и Руске слово.

В. Паплацко


 

Великоднє привітання

Із найбільшим і найвеличнішим для всіх християн у світі днем – Христового Воскресіння – Громадська організація «Україна-2050» щиро вітає Ієрархів і духовенство Українських Церков, Президента, Голову Верховної Ради, Прем’єр-міністра та Збройні Сили України, медичних працівників та усіх, які святкують Великдень.

Вітаємо також усіх членів Почесної ради і Ради директорів Громадської організації «Україна‑2050» та її Виконавчого директора, волонтерів, жертводавців та  членів, а також всіх учасників нашої Постійної міжнародної місії медіа-моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори.

Воскресіння Ісуса Христа є святом величавої перемоги добра над злом, життя над смертю та світла над пітьмою. Нехай ця істина принесе всім надію на краще майбутнє, а особливо страждаючим в окупованих територіях на сході України та в Криму.

У цей Великодній час Громадська організація «Україна-2050» закликає всix прославляти Сина Божого та молитися за подолання пандемії коронавірусу, за мир у світі та за всіх, які тепер захищають територіальну цілісність України.

Христос Воскрес!  Воістину Воскрес!
Евген Чолій
Президент oї організації «Україна-2050»
Президент Світового Конґресу Українців (2008-2018 рр.)
www.ukraine-2050.org

Фото: Автор невідомий (приватна колекція Мирона Мончака)
Photo: Author unknown (private collection of Myron Monczak)


 


 

Дорогі колеги!

Найщиріші вітання зі світлим Святом Христового Воскресіння Вам, Вашим родинам та українським громадам Ваших країн – тим, які відзначають Великдень за новим стилем! Бажаю міцного здоров’я, радості, любові, злагоди в родинах та громадах. Божого благословення на всі Ваші справи.
З повагою,
Віра Коник,
Віцепрезидентка Світового Конгресу Українців у Східній Європі_
Голова Конгресу Українців Естонії

Тел./Viber/WhatsApp +372 5232275

TORONTO – NEW YORK – KYIV – BRUSSELS
Head Office: 145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, Ontario M8Z 5X8 Canada
E-mail: uwc@ukrainianworldcongress.org Website: www.ukrainianworldcongress.org


 

Умарла  Ярослава  Галик

Предсидателька  Шветовей  Федерациї  Українских  Лемковских  Обєднаньох  ( СФУЛО ) нєсподзивано  умарла  дня  25.  03.  2021.  року  од  пошлїдкох  наглей  и  чешкей  хороти , точнєйше  од  корона  вирусу.

Народзена  је  дня  6.  авґуста  1953.  року  у  месту  Тисмениця , Тисменицкого  реону  Ивано  Франковскей  обласци  України. Єй  фамелия  походзи  од  депортованих  Лемкох зоз  Польскей. Закончела  Биологийни  факултет  на  Медицинским  училищу  у  Чернївцох. Робела  як  медицинска  шестра , учителька  биологиї , туристични  водитель , як  лїкар-лаборант  итд. Кариєру  закончела як  директор  пансионату  на  медицинским  рехабилитацийним  центру "Креминци" Министерства  нукашнїх  дїлох  України.  Друковани  єй три  кнїжки  и  то  "Лемковина – край  наших  предкох", "Мала  українка  у  вельким  Паризу"  и "Шветло  моїх  очох".

За  предсидательку  СФУЛО-а  вибрана є  2017.  року  на  зашеданю  у  Львове. Истого  року,  у  октобру  мешацу, нащивела  як  госц  Союзу  Руснацох  Українцох,  и  Републику  Сербию. Теди  нащивела  редакцию  Радио  Нового  Саду, НВП "Руске  слово",  новосадску  грекокатолїцку  церкву  и  фестивал  "Днї  українскеј  култури" у  Индїї.

Остатнї  контакт  зоз  Союзом  Руснацох  Українцох  Сербијї  мала 20. фебруара  2021.  року , кеди  отримане  он-лайн  зешеданє  Президиюма  СФУЛО.

Ярослава  Галик  похована  27.  марта  2021.  року  у  Ясинї , у  месту  дзе  пребувала.

Богдан  Виславски

Вичная єй памят!

Відійшла у Вічність Ярослава Галик

Щирі співчуття родині!
Вічна пам'ять.
З повагою,
Мирослава Керик

Вічна слава пані Ярославі. Щирі співчуття усім, хто її знав.
Олена Коцева,
Болгарія

Вічная память !
Щира, віддана, безкомромісова людина – яка жила для Бога, України , та улюбленої Лемківщини!
Велика втрата! Cпівчуття родині та близьким

Cтефан Романів

Надсилаємо наші співчуття.
З повагою,
Секретаріат ЕКУ

European Congress of Ukrainians / Європейський Конґрес Українців:
Відійшла у Вічність Ярослава ГАЛИК.

...«Моя мета — відновити історичну правду про
найзахіднішу гілку українства» (ukurier.gov.ua).
Європейський Конгрес Українців, світове та європейське українство, висловлюють глибоке співчуття сім’ї та близьким пані Ярослави Галик, яка від 2017 року
очолювала Світову федерацію українських лемківських об'єднань. Пані Ярослава залишається в наших серцях.

 

Померла Ярослава Галик – голова Світової федерації українських лемківських об'єднань
25.03.2021 15:35

У четвер, 25 березня, на 67-му році життя від ускладнень після коронавірусної хвороби відійшла у вічність голова Світової федерації українських лемківських об'єднань Ярослава Галик.
Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила попередня очільниця СФУЛО Софія Федина.
«Зі скорботою повідомляю, що на 67 році життя від ускладнень після коронавірусу відійшла у засвіти голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань Ярослава Галик», – написала вона.
Ярослава Іванівна Галик народилася 6 серпня 1953 року в с.Терновиця Тисменицького району на Івано-Франківщині в родині депортованих українців-лемків.
Закінчила Івано-Франківське медичне училище та Чернівецький державний університет, біологічний факультет.
Працювала медичною сестрою Ворохтянського кістковотуберкульозного санаторію «Черемшина», вчителем біології та хімії Кремінцівської восьмирічної школи, екскурсоводом Ворохтянського бюро подорожей та екскурсій, лікарем-лаборантом, пізніше – директором пансіонату при медичному реабілітаційному центрі «Кремінці» МВС України.
Перебувала у трудовій еміграції в Росії (Тюмень – 1996) та Франції (Париж – 2000 – 2006).
Багато подорожувала країнами Європи й Близького Сходу. З 1971 року живе і працює на Гуцульщині (Ворохта, Татарів, Яремче). У 2009 році вийшла її книга «Лемківщина – край наших предків». У 2012 році побачила світ її книжка «Маленька українка у великому Парижі». У 2013 році вийшла з друку третя її книжка – «Світло очей моїх».
Фото: Ярослава Галик / Фейсбук

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3215229-pomerla-aroslava-galik-golova-svitovoi-federacii-ukrainskih-lemkivskih-obednan.html

 

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЯРОСЛАВИ ГАЛИК

Світовий Конґрес Українців (СКУ) висловлює глибоку скорботу та співчуття у зв’язку з передчасним відходом у вічність від ускладнень коронавірусу св. пам’яті Ярослави Галик, відомої української діячки та Голови складової організації СКУ, Світової Федерації Українських Лемківських Організацій (СФУЛО).

Смерть св. пам’яті Ярослави Галик є непоправною втратою як для її родини, так і для всіх нас, в чиїй пам’яті покійна завжди залишиться як справжня українська патріотка, яка щиро і невтомно працювала на громадській ниві. Будучи Головою СФУЛО, яка народилася в родині депортованих лемків, вона всіляко сприяла згуртуванню розпорошеної по світу найзахіднішої гілки українства, була дуже добре ознайомлена та сприяла розбудові громадського життя лемків у всьому світі.

Ярослава Галик активно на різних рівнях відстоювала історичну справедливість та відновлення національної пам’яті автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини.

У цих та інших питаннях св. пам’яті Ярослава Галик тісно співпрацювала з СКУ, а також активно підтримувала його діяльність, оперативно відгукуючись на порушені актуальні справи. Наша мережа також пам’ятає Ярославу Галик як постійну активну учасницю конґресів та річних загальних зборів СКУ.

Провід і членство СКУ глибоко сумують у зв’язку з відходом у вічність св. пам’яті Ярослави Галик та моляться за упокій її душі.

Вічна їй пам’ять!

IN MEMORY OF YAROSLAVA HALYK

The Ukrainian World Congress (UWC) expresses its deep sorrow and sympathy for the premature passing of Yaroslava Halyk due to complications of coronavirus. Halyk was a well-known Ukrainian activist and Chair of UWC member organization, the World Federation of Ukrainian Lemko Associations (WFULA).

The passing of Yaroslava Halyk is an irreparable loss for her family and our community, in whose memory Halyk will always be remembered as a true Ukrainian patriot who worked earnestly and tirelessly for the common good. She was born into a family of deported Lemkos and contributed in every way possible to the unification of the world’s westernmost branch of Ukraine. As the Chair of WFULA, she was very well acquainted with and contributed to the development of Lemko public life internationally.

Halyk actively defended historical justice for and the restoration of the national memory of autochthonous Ukrainians from Lemkivshchyna, Nadsyannia, Kholmshchyna, Podlasie, Lyubachivshchyna, and Western Boykivshchyna at various levels.

In these and other matters, Halyk worked closely with the UWC and actively supported its activities, promptly responding to current issues. Our network also remembers Halyk as a regular participant in UWC Congresses and Annual General Meetings.

The leaders and members of the UWC are deeply saddened by the loss of Yaroslava Halyk and pray for the eternal rest of her soul.

Eternal Memory!


 

У Новом Саду oткривен споменик Тарасу Шевченку

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и амбасадор Украјине у Србији Олександар Александрович открили су споменик истакнутом украјинском песнику и сликару Тарасу Шевченку у Алеји Мике Антића у Новом Саду.
Споменик је поклон пријатељског града Лавова, а дело је истакнутог украјинског вајара Володимира Цисарика.
 
- Ово је леп дан за Нови Сад који сада има још један споменик на културној мапи, а представља потврду словенског пријатељства. Захваљујем се грађанима и градоначелнику Лавова са којим Нови Сад има пријатељске односе од 1999. године. На иницијативу Украјинско-русинске заједнице, учинили смо све што је било потребно за постављање споменика. Намера је била да данас са нама буде и делегација Лавова, међутим због епидемилошких мера, то није било изводљиво. Споменик није случајно у Алеји Мике Антића, у непосредној близини универзитетског кампуса где је и катедра за украјински језик. Нови Сад ће иницирати  подизање споменика Вуку Караџићу у Лавову, а у том граду већ постоји улица са именом нашег великана. То ће бити још једна потврда добрих односа између наших народа, а у Новом Саду одавно једна улица носи назив по Тарасу Шевченку – истакао је градоначелник Вучевић.
 
Како је рекао амбасадор Олександар Александрович, споменик украјинском песнику и сликару постављен је захваљујући побратимским везама Новог Сада и Лавова, личним напорима градоначелника двају градова и подршци председника двеју држава. Он је прочитао личну поруку градоначелника Лавова Андријаса Довоха у којој се каже - Ми смо увек поштовали српске пријатеље и уверен сам да ће овај поклон подстаћи даљу сарадњу између наших градова. Драго нам је да ће споменик украјинском песнику постати симбол који на још један начин повезује наше грађане.
 
Амабасадор Александрович нагласио је да Тарас Шевченко има сличан значај за украјински народ као што за српски народ има Вук Караџић, те да су обојица били снажни борци за слободу и равноправност свих словенских народа. Он је додао да постоји 1384 споменика Тарасу Шевченку, од тога 128 их се налази у 42 земље широм света.
 
Откривању споменика присуствовали су представници гркокатоличке цркве, Националног савета украјинске националне мањине, Националног савета русинске националне мањине, Савеза Русина и Украјинаца и катедре украјинског језика Филозофског факултета у Новом Саду.

 

 

Прилог на Новосадској ТВ


 

САВЕЗ  РУСИНА  УКРАЈИНАЦА  СРБИЈЕ
21 000 – Нови  Сад
Ул. Јована  Суботића  8
Дана 01. 01.  2021.  године

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ЗА  2020.  ГОДИНУ

 

                За  2020.  годину  сачињен  је  уходан и  редован  План  активности, сагласно  уобичајеним  активностима  из  претходног  периода. Збога  пандемије  корона  вируса , већина  активности  је  одложена  за  2021.  годину .

                Током  2020.  године  урађено  је  следеће :

 

 1. У  марту  месецу  примљена  је  делегација  Савеза  Русина  Украјинаца  Словачке  Републике , са  којом  је  договарана  будућа  сарадња. Делегација  је   присуствовала  фестивалу  "Ружова  захрадка" у  Новом  Саду , који  организује  РТВ  Нови  Сад , а  који  је  одржан  01. 03.  2020.  године.  Истовремено  посетили  су и  бал  Русина /Украјинаца  у  Врбасу.
 2. У марту  месецу , заједно  са  делегацијом  Савеза  Русина  Украјинаца  Словачке  Републике , био  је  и  фотограф  из  Прешова  Ладислав  Цупер , који  је  обишао  Вршачки  брег  и  Фрушку  гору , где  је  сачинио  низ  фотографија. Фотографије  ће  бити  приказане  у  Србији , када за то  буду   створене  могућности .
 3. Одржано  је  он-лајн заседање  СФУЛО ( Светска федерација украјинских  лемковских  удружења )  дана 25. јула 2020. године  . Том  приликом  је  информисано  о  он лајн-поздравима и  програмима  за  приказивање на  фестивалима  које  организује  СФУЛО.
 4. Он-лајн  програм  КУД "Тарас  Шевченко" из  Ђурђева  , са  поздравом  Савеза, приказан  је  на  фестивалу "Лемкивска  ватра" у  Пољској  ,. Фестивал  је  одржан  дана 17. јула  2020.  године.
 5. Он_ лајн  програм  КУД "Тарас  Шевченко" из  Ђурђева, са поздравом Савеза, приказан  је  на  фестивалу  "Дзвони  Лемкившчини", који  је  одржан у месту Монастириск у Украјини,  дана 1. августа 2020. године.
 6. Заједно  са  УКУД "Калина" из Инђије припремљен  је  он-лајн  програм  и  поздрав  поводом  Дана независности Украјине. Програм је приказан 23. aвгуста на свечаностима у више  градова  Украјине.
 7. Редовно  је  одржаван  сајт  Савеза  www.rusuk.org .
 8. Израђене су меморијалне табле  за о. Јована  Храниловића, за о. др. Романа Миза , за о. Емилијана  Буилу, за  учитеља Михајла Ковача и за  др. Јанка  Сабадоша.
 9. Одржана је он лајн научна конференција у Пољској, у граду Перемишљу, под називом "Украјинци  и  њихови  суседи кроз  векове". Конференција  је  одржана  дана  11. и  12. септембра 2020. године , на  којој  су  са  својим  радовима  учествовали  професор  Никола  Цап  и  новинар  Велимир  Паплацко.
 10. Делегација Савеза посетила је изложбу радова Тараса Шевченка у Новом Саду, која  је одржана од 01. до 06 децембра 2020. године. Изложбу  је  организовала  Амбасада  Украјине  у  Београду.
 11. Припремљено  је  издавање  књиге  др.  Јанка  Сабадоша  "Срушени  салаши"  (  Звалєни  салаши ) .
 12. Одржавани  су  редовни контакти са  Светским  Конгресом  Украјинаца  са  седиштем  у  Бриселу, са  Европским  Конгресом  Украјинаца  и  СФУЛО (Светска  федерација  украјинских  лемковских  организација) из  Лавова .
 13. Одржавани  су  редовни  контакти  са  Савезом  Русина Украјинаца  Словачке , са  Обједањом  Лемка  у  Пољској,  Товариством  Лемкившчина у Украјини, са организацијама  Лемка у Хрватској, САД , Канади,  те са  Удружењем  Гуцула  Украјине из  Ужгорода , итд.
 14. Одржавани  су  редовни  контакти  са  Националним  саветом  Русина  Србије , те  са  ансамблима  Русина  и  Украјинаца  у  Србији.
 15. Одржавани  су  редовни контакти  са ТВ  Нови  Сад , Радио  Нови  Сад , НИП ,, Руске  слово ,, итд.

 

ПРИЛИВ  СРЕДСТАВА :

 1. Национални  савет  Русина  - 60.000,00  динара
 2. Донација  породице  Сабадош  500,00  Еуро

 

УТРОШАК  СРЕДСТАВА :

 1. 15.000,00  динара – вођење  књиговодства
 2. 15.000,00  динара – одржавање  сајта
 3. 30.000,00  динара – набавка  пројектора
 4. 500,00  Еуро – трошкови  издавања  књиге  др. Јанка  Сабадоша
 5. 100  УСД – чланство  у  СКУ – средства  заостала  из  2019.  године
 6. 70,00  Еуро – учешће  на  он. лајн  конференцији  у  Пољској - средства  из  2019.  године

 

ПРЕДСЕДНИК  САВЕЗА :

Богдан  Виславски


 

 

 

Вам и Вашим найблїзшим жадаме здравя, радосци

и успиху у Новим 2021. року!


Союз Русинох Українцох Сербиї

 

Нам повинчовали:

Дорогі друзі,
світова українська родино!

https://youtu.be/ljCawKCBrX4

Щиро вітаю вас з прийдешнім величним святом Різдва Христового!

Різдвяні свята – це час подяки, час надії та єднання.

Як світове українство, ми маємо спільну мету і надію: підтримати міцну та процвітаючу, суверенну та неподільну українську державу, вільну від російської агресії.

Ми молимося за хоробрих захисників батьківщини, та задля встановлення миру на українській землі.

Я вдячний відданим волонтерам у наших громадах за їх щоденну працю для розбудови сильної української діаспори на довгі покоління. Дякую кожному українцю, кожній українській родині та кожному другу України! Де б ми не жили, гордімося, що ми є українцями.

Пандемія COVID-19 поставила безпрецедентні виклики перед українськими громадами у всьому світі, але дух нашого народу освітив ці темні часи. Незалежно від того, чи це було надання фінансової підтримки трудовим мігрантам чи допомога їм дістатись додому до своїх сімей, підбадьорення наших літніх членів громади, соціалізація і віртуальна підтримка чи дистанційні уроки для українських шкіл, - багато з вас виявили справжню безкорисливість, щедрість та співчуття. Це є найбільший подарунок до свят.

В ці світлі дні залишайтеся в безпеці, святкуйте з рідними, у колі тих, з ким мешкаєте, а також віртуально з іншими близькими людьми.

Будь ласка, пам’ятайте: наш єдиний добрий захист від цього страшного вірусу полягає у тому, аби не зустрічатися з людьми поза своїм колом, практикувати фізичне дистанціювання, залишатися вдома, якщо занедужали, носити маску, коли потрібно, і часто мити руки.

Від імені Світового Конґресу Українців та своєї родини, дружини Адріянни і дітей – Романа, Данила, Лариси і Олени, бажаю Вам миру, здоров’я, злагоди, радісного Різдва та щасливого Нового року.

Христос рождається! Славімо Його!

Павло Ґрод, Президент

Рада правління Асоціації української діаспори в Греції "Українсько-Грецька Думка" щиро вітає українську родину із Різдвом Христовим та Новим 2021 роком!

Хай радість і добро несе тиха Ніч Свята,
Хай освітлює Вам шлях зірка золота,
А у небі зорепад справджує бажання!
Щастя Вам, Веселих Свят, миру і кохання!

Різдвяне вітання Голови Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань

Доро́га світо́ва украінска лемківска русиньска родино!

Вельмишановны Члены Президиі і Члены Контрольной Комісиі СФУЛО!
Високоповажний Провід Організациі Обороны Лемківщыны в Гамериці, Обєднаня Лемків в Канаді і в Польщи, Всеукраінского Товариства „Лемківщына”, Союзив Русинив Украінців Словациі і Сербиі, Украінской Громади в Республіці Хорвация!

Сердечно ви́там вшы́ткых Вас і Ва́шы роди́ны зо Сьвята́ми
Рожде́ства Христово́го, Новым роком а Богоявлі́ньом!
Мир Вам, люде, з Лемківщы́ны мы здалека приходи́ме,
Же ся І́сус нам наро́див, віст раді́сну приноси́ме.
Гнеска ку́пно з пастушками поклониме ся Дітині,
Дай нам, Боже, щесьця, здравя в лемківскій родині!
Хри́стос ся рожда́є! Славі́ме є́го!
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань сердечно вітає українські лемківські русинські громади світу, Управи Суб’єктів Федерації та Фундацій Дослідження Лемківщини, всіх щирих і небайдужих людей, які трудяться задля збереження нашої культурної, духовної та історичної спадщини, з Різдвом Христовим і Новим 2021-им роком!
З нагоди Різдвяних свят СФУЛО надсилає найщиріші вітання Ієрархам Українських Церков, Проводу Світового Конґресу Українців, складовим організаціям СКУ, всій українській громаді в світі та в Україні!
У радісний день Рождества Ісуса єднаємося з усіма депортованими українцями з рідних земель у Закерзонні в 1944-1951 роках та з їхніми родинами і засилаємо теплі поздоровлення й найкращі побажання!

Висловлюємо сердечну вдячність всім поважним особам і організаціям, які підтримували діяльність Федерації, а також сподіваємося на широку співпрацю з громадами та з людьми доброї волі, які готові сприяти її роботі.

Щире лемківське «Боже заплат!» кожній небайдужій людині в Україні і в світі, яка посіяла свою зернинку добра і праці задля захисту, популяризації та розвитку самобутньої культури й історії Лемківщини.

2020 рік став для СФУЛО роком складних випробувань в умовах карантинних обмежень, як і для всього світу. Проте завдяки новаторським підходам та сучасним методам комунікації вдалося провести чимало суспільно-культурних заходів. В режимі онлайн відбулися лемківські ватри в Ждині (Польща), в Монастирську (Україна), на Оселі в Канаді. Проведено віртуальні круглі стіли, відео зустрічі, відео вітання ювілярів, засідання через зум- і скайпзв’язок тощо. Низку візитів голови СФУЛО (Польща, США, Канада) вдалося здійснити в докарантинний період.

Завдяки активній позиції СФУЛО та широкій міжнародній підтримці зокрема, Світового Конґресу Українців, українських організацій Сполучених Штатів Америки і Канади  законопроект №2038 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки» було розглянуто і підтримано Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України. 17-18 грудня законопроект було внесено до поточного порядку денного ВРУ, проте так і не розглянуто. Тому напружена робота в цьому напрямку триває, і ми не втрачаємо світлої надії на те, що у цій боротьбі правда переможе.

З щирою вірою і радісним хвилюванням, приступаючи до святої вечері на Велию, благаймо Новонародженого Ісуса, щоб він своєю всеосяжною любов’ю, своїм безмежним милосердям визволив світ від підступної недуги, а українську землю – від виснажливої війни. Згадаймо всіх Героїв, які полягли за Україну, та просім Божої опіки для наших воїнів-охоронців.

А як запалиме свічку до вечері на святу Велию, станеме до щырой молитвы, то єм певна, же каждий лемко спімне своіх прадідив, лемківскій звичай, лемківску коляду, духом полетит до милых Бескидыв, до ридной Лемковины, і тота сьвята памят поєднат нас вшыткых, розметаных сьвітами.

А Вефлеємска зьві́зда і ангели з неба най зві́щают в ка́ждий лемківскій хыжи о Рождестві Сына Божо́го! І най Риствяне Ісусикове благословіня зыйде на нашы родины, на далеку Лемківщыну, на соборну Украіну, і най нам дарує щесьця і здравя, миліст і радіст, мир і статок!

Веселих Різдвяних свят і щасливого Нового року-2021!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

З повагою
Ярослава Галик,
Голова Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань

 


 

 Get free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com